Kontakt

Sylwia Czechowska

Tel. 661-786-342
E-mail: sklep@magiasnow.waw.pl

UWAGA: ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Adres do korespondencji (reklamacje, zwrot)

Łukasz Czechowski
ul. Przy Agorze 20/63
01-930 Warszawa
NIP: 658-187-02-65
REGON: 260697241

Działalność jest wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

 

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 4, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”.