Kontakt

Wioleta Borowska

Tel. 661-465-644
E-mail: sklep@magiasnow.waw.pl

UWAGA: ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Adres do korespondencji (reklamacje, zwrot)

Firma Handlowo- Usługowa Wioleta Borowska
ul. Skarbka z Gór 41b/22
03-287 Warszawa
NIP: 571-161-82-40
REGON: 387238374

Działalność jest wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 4, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce “Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i “Ważne adresy”.

Administrator danych osobowych, którym jest Firma Handlowo-Usługowa Wioleta Borowska,ul. Skarbka z Gór 41b/22, 03-287 Warszawa, NIP: 571-161-82-40, REGON 387238374 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.